Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Sběrný dvůr

ZÁKLADNÍ INFORMACE

basic_misto.png

Cihelna 1600,

768 61 Bystřice pod Hostýnem

basic_osoba.png

Iveta Hrabalová

basic_telefon.png

Telefon: +420 725 856 920

E-mail: fakturace@skladkabystrice.cz

 UKLÁDANÉ ODPADY

Na sběrném dvoře od Vás převezmeme :

  • nebezpečné odpady, které dále předáme na další likvidaci specializované společnosti
  • odpady bez nebezpečných vlastností (objemný odpad, sutě atd.), které uložíme na vlastní skládku
  • vytříděné odpady (plasty, papír, sklo a nápojové kartony), které předáme na dotřídění a recyklaci
  • bioodpady, které zpracujeme na vlastní kompostárně
  • výrobky podléhající zpětnému odběru (elektrozařízení, zářivky), které předáme autorizované společnosti k dalšímu využití 

HISTORIE

Společnost Skládka Bystřice, s.r.o. provozuje sběrný dvůr od roku 2014, kdy byl dvůr vybudován v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.