Cookie Consent by Free Privacy Policy website

O nás

Společnost Skládka Bystřice, s.r.o. vlastní a provozuje skládku odpadu, svoz odpadu (komunálního, tříděného, nebezpečného a bioodpadu). Dále společnost provozuje kompostárnu a sběrný dvůr. Je tak schopna zabezpečit komplexní služby v odpadovém hospodářství pro občany, členské obce a města svazku obcí.

Navazuje tak na činnost Svazku obcí pro hospodaření s odpady, který vybudoval první kazety skládky a položil tak základy dnešnímu fungování společnosti, kterou ze 100% vlastní.