Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Svazek obcí

Historie a činnost Svazku obcí pro hospodaření s odpady

 

Svazek obcí pro hospodaření s odpady vznikl z potřeby řešit problém uložení  odpadu po přijetí zákona o odpadech č. 238/1991 Sb. a možností skládkování na nezabezpečených skládkách do roku 1996.

Od počátku je svazek obcí budován po vzoru odpadových svazků obcí Rakouska a většina principů fungování těchto svazků byla převzata do stanov svazku obcí (každá obec má 1 hlas bez rozdílu velikosti - počtu obyvatel, či statutu obce, rozhodování svazku řídí představenstvo tj. 7 volených zástupců obcí vesměs starostové, představenstvo ze svého středu vybírá předsedu svazku, který jej reprezentuje navenek, všechny obce platí stejné náklady na svoz odpadu bez rozdílu vzdálenosti od skládky).

Zakladatelská smlouva Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem byla podepsána v Bystřici pod Hostýnem 3. 6. 1993.

Základním úkolem svazku obcí bylo vykoupit pozemky v lokalitě Cihelna v Bystřici pod Hostýnem v těsné blízkosti nezabezpečené skládky Cihelna I. a Cihelna II. Na těchto pozemcích byla v roce 1994 vybudována I. kazeta zabezpečené skládky Cihelna III. a další objekty – komunikace, jímka odpadních vod, garáž a provozní budova. První odpad na novou kazetu byl uložen 1. 2. 1995.

Skládku odpadu od roku 2001 provozuje společnost .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., která byla v roce 2017 přejmenována na Skládka Bystřice, s.r.o..

Vážíme si spolupráce s těmito obcemi: