Základní informace

Předchůdcem dnešní společnosti Skládka Bystřice, s.r.o. byla společnost .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., která byla založena 1.11.2000. Zakladateli společnosti byli Svazek obcí pro hospodaření s odpady a .A.S.A. International Environmental Services GmbH. V této společnosti vlastnil Svazek obcí 99,92% podíl, zbytek vlastnila .A.S.A. International Environmental Services GmbH.. V roce 2017 došlo k odkoupení podílu .A.S.A. International Environmental Services GmbH. Svazkem obcí a změně na současný název.

Společnost Skládka Bystřice, s.r.o. vlastní a provozuje Odpadové centrum, které zahrnuje skládku odpadu, kompostárnu a sběrný dvůr. Dále společnost provádí sběr odpadů (komumálních, bioodpadů, vytříděných i nebezpečných).     

Pro činnost společnosti byly vykupovány pozemky v okolí starých nezabezpečených zátěží skládky Cihelna I a II. pro další výstavbu skládky a rozvoj společnosti. V dnešní době skládka TKO se všemi manipulačními prostory, pozemky pro výstavbu dalších kazet skládky zaujímá plochu asi 15 ha. Ale vzhledem k ne zcela jasné koncepci odpadového hospodářství v naší republice, není jasné, jestli pozemky budou využity pro výstavbu dalších kazet skládky nebo budou použity k jiným činnostem.