Kalendář svozu odpadů

<< Květen 2020 >>7.
Květen

Komunální odpad


Blazice

11.
Květen

Plasty


Blazice

13.
Květen

Papír


Blazice

16.
Květen

Nebezpečný odpad


Blazice

22.
Květen

Komunální odpad


Blazice

25.
Květen

Plasty


Blazice

27.
Květen

Papír


Blazice