Kalendář svozu odpadů

<< Květen 2020 >>7.
Květen

Komunální odpad


Radkovy

11.
Květen

Plasty


Radkovy

13.
Květen

Papír


Radkovy

16.
Květen

Nebezpečný odpad


Radkovy

22.
Květen

Komunální odpad


Radkovy

25.
Květen

Plasty


Radkovy

27.
Květen

Papír


Radkovy